Instrumentointikaapelit

Palonkestäviä instrumentointikaapeleita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan erityistä suojaa tulelta ja liekeiltä suojaamaan ihmisiä ja laitteita ja joissa on noudatettava erityisen tiukkoja turvallisuusmääräyksiä. Soveltuu sisäkäyttöön. Ulkokäyttöä varten tuote on suojattava suoralta auringonvalolta. Kaapelin saa asentaa suoraan maahan tai veteen vain, jos käytetään suojaputkea. Nämä kaapelit täyttävät järjestelmän palonkestoluokalle E30, E60 ja E90 asetetut vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti. Järjestelmän palonkestävyys taataan 110 V:n käyttöjännitteeseen saakka. Sallittu johtimen käyttölämpötila +70 ̊C.
 

Huomioitavia asioita palonkestävissä asennuksissa:

 • Käytettäessä Dätwylerin asennusjärjestelmää kaapelin kiinnikkeiden asennusväli jopa 1200mm.
 • Mikäli käytetään tuotteita jotka eivät ole testattu järjestelmänä on kiinnikkeiden asennusväli 300mm.
 • Pystykuiluissa käytettävä lisätuentana WUM-kuilukannaketta 3500mm välein. (koskee kaikkia FRHF-kaapeleita!)
 • Kaapeleita voidaan niputtaa käytettäessä Dätwylerin asennusjärjestelmää. (Hermann-kannake, kaarikiinnike ja SAS-pidike)
 • Dätwylerin kaapelit testattu niin että ne voidaan asentaan suojaputkeen. (Staro ja FPKu-EM-F-H0)
 • Suojaputkeen soveltuviksi testaamattomia FRHF-kaapeleita ei saa asentaa suojaputkiin.
 • Asennettaessa Dätwylerin FRHF-kaapeleita suojaputkeen on putken sisähalkaisijan oltava kooltaan vähintään 1,5 x kaapelin ulkohalkaisija.
 • Soveltuvia putkia ovat kaapelin kanssa yhdessä testatut HF-putket sekä panssariputket.  (Staro ja FPKu-EM-F-H0)
 • Myös asennus alumiiniputkeen sallittu mikäli käytetään Dätwylerin SAS-kannaketta putkelle.
 • Kaapeleita ei tulisi maalata sillä suurella todennäköisyydellä vaikuttaa palonkestoisuuteen.
 • Tehtäessä palonkestävien turvajärjestelmien asennuksia tulee huomioida myös muiden talotekniikka-asennusten vaikutus niihin palotilanteessa.
 • Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan vain kun valitaan järjestelmänä testattu kokonaisvaltainen palonkestävä asennusjärjestelmä.

Tarkempia ohjeita Dätwylerin palonkestävän asennusjärjestelmän toteuttamiseen löydät ohjekirjastamme: linkki ohjekirjaan

Kätevä laskuri jolla voidaan helposti laskea FRHF-kaapelissa tarvittava poikkipinta-ala palonkestävissä asennuksissa: linkki laskuriin

 

Tuotteita kategoriassa: 2