Johtotiet

Johtotiet

Palonkestävien johtoteiden merkitys toteutettaessa kokonaisvaltaisia palonkestäviä asennusjärjestelmiä on erittäin suuri, sillä yleensä suurin osa palonkestävistä FRHF-kaapeleista kulkee juuri johtoteitä pitkin kohteisiinsa. Siksipä on erityisen tärkeää että rakennuskohdetta suunniteltaessa ja rannettaessa otetaan tarkkaan huomioon kyseisten tuotteiden sopivuus ja toimivuus sekä se miten ne asennetaan ja mitä kaapeleita niille asennetaan eli ovatko FRHF-kaapelit testattu toimiviksi kyseisillä johtoteillä. Standardin DIN4102-12 mukaan testatut johtotiet ovat tälläisiä ja ovat näin ollen testattu kokonaisvaltaisessa testissä polttokammiossa yhdessä FRHF-kaapeleiden kanssa muodostaen näin kokonaisvaltaisen asennusjärjestelmän ja saaden järjestelmänluokituksen (E30, E60 tai E90)

Tärkeitä huomioitavia asioita:

  • Vain standardin DIN4102-12 mukaan testatut järjestelmät takaavat oikean palonkestävän asennuksen.
  • Asennuksissa tulee huomioida myös muut talotekniikka-asennukset jotka palotilanteessa saattavat vaikuttaa negatiivisesti palonkestoisuuteen.
  • Paras lopputulos saavutetaan kun palonkestävät johtiet kulkevat muiden asennusten yläpuolella jolloin muut asennukset eivät esimerkiksi palotilanteessa pääse romahtamaan näiden päälle.
  • Johtoteiden kiinnityksessä tulee huomioda että ne on kiinnitettävä seiniin ja kattoihin luokitelluilla palonkestävillä ankkureille.
  • Kaikki porausreiät on puhditetta ennen ankkureiden asentamista.

Linkit:

Dätwyler-kuvasto palonkestävät asennusjärjestelmät (PDF)

Kannakointivälit (PDF)

Tuotteita kategoriassa: 3