Itserajoittuvat

ITSERAJOITTUVAT LÄMMITYSKAAPELIT

PST ja Elchem Itserajoittuvat lämmityskaapelit

YLEISTÄ

Itserajoittuvien lämpökaapelien lämmitysteho muuttuu lämpötilan mukaan. Kun lämmitettävän kohteen lämpötila nousee, laskee kaapelin lämmitysteho ja päinvastoin. Kun kaapeli saavuttaa lämpötilan, jossa sen kohteeseen luovuttama lämmitysteho on saman suuruinen kuin lämpöhäviöt ympäristöön, vallitsee termodynaaminen tasapaino. Niin kauan kuin ympäristön olosuhteet eivät muutu, kaapeli pitää lämmitettävän kohteen lämpötilan vakiona.

TOIMINTAPERIAATE

Itserajoittuva kaapeli koostuu kahdesta virtajohtimesta, jotka on upotettu lämpöä kehittävään puolijohdemateriaaliin (matriisiin). Tässä materiaalissa on johtavia hiukkasia, jotka ovat matalissa lämpötiloissa kosketuksissa toisiinsa ja muodostavat sähköä johtavia ”polkuja” johtimien väliin. Kaapelin lämmetessä hiukkaset joutuvat lämpölaajenemisen vuoksi erilleen toisistaan ja johtavat polut vähenevät. Johtimien välinen vastus kasvaa, ja niiden välinen virta laskee. Lämpötilan laskiessa hiukkaset tulevat taas kosketuksiin keskenään ja johdinten välinen virta kasvaa

KÄYTTÖKOHTEET

Pistesarjojen itserajoittuvien kaapelien tuotevalikoima on varsin runsas. Löydät meiltä oikean kaapelin joka tarkoitukseen: Yleiskäyttöiset kaapelit on tarkoitettu lähinnä putkien sulanapitoon tai kylmäteollisuuteen. Useat kaapelit ovat normaalia pienikokoisempia ja siten helppoja asentaa ahtaisiinkin paikkoihin. Yleiskäyttöisiä kaapeleita on saatavana useissa eri teholuokissa. Teollisuuden saattolämmityksiin on saatavana kaapeleita eri lämpötila-alueille. Näitä ATEX-hyväksyttyjä kaapeleita voidaan asentaa myös räjähdysvaaralliseen ympäristöön. Tuotevalikoimassamme on myös kiinteistökäyttöön suunniteltuja itserajoittuvia kaapeleita: juomavesiputkien, ulkoalueiden ja rännien sulanapitoon, lattialämmitykseen ja lämpimän käyttöveden saattolämmitykseen.

TOIMITUS

Kaikkia kaapeleita toimitetaan joko kelatavarana tai halutun mittaisena lenkkinä, jolloin kaapeliin tehdään valmiiksi halutun mittainen kylmäpää ja loppupääte.

OHJAUS

Itserajoittuvien lämpökaapeleiden ohjaukseen suositellaan aina käytettäväksi ohjausta jolla varmistetaan käytön energiatehokkuus. Itserajoittuvan lämpökaapelin lämmitysteho ei ole välttämättä sama kaapelin koko pituudelta, vaan se voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Näin tehoa voidaan keskittää sinne missä sitä kulloinkin tarvitaan.

Tuotteita kategoriassa: 9