Lämpötilan mittaus- ja tarkistustyökalut

Lämpötilan mittaukset ovat tärkeä osa suunnittelua, toteutuksen aikaista seurantaa sekä vianhakua.

Lämpötilaloggereilla voidaan valvoa esimerkiksi betonivalun kovetuksen aikaista lämpötilaa tai sulanapitojärjestelmän toimivuutta putkistossa. Esimerkiksi Teston 176T4 -loggerissa on neljä itsenäistä kanavaa, joten yhdellä loggerilla voidaan suorittaa mittauksia useammasta paikasta yhdellä kertaa. Edullisia antureita on saatavana valmiina ja lisäksi määrämittaisen anturin pystyy tekemään helposti anturikaapelista sekä liittimestä. Erikoistilauksesta toimitamme myös teflon- tai silikonivaippaisia antureita vaativimpiin kohteisiin. Ilmaisella ohjelmistolla saadaan loggeri konfiguroitua helposti haluttuihin arvoihin. Konfiguroinnissa valittavana on mittaussyklien tiheys sekä erilaiset raja-arvot. Anturit saadaan myös nimettyä erikseen, joka helpottaa raportointia ja näin ei tarvitse erikseen muistaa mikä anturi oli missäkin. Tuloksista saa valmiit graafiset diagrammit sekä esimerkiksi Excel-muodossa olevat taulukot päivämäärineen ja kellonaikoineen.

Lämpökameroilla nähdään helposti ja nopeasti viallinen lattialämmityspiiri sähköisessä tai vesikiertoisessa järjestelmässä. Lämpökameralla havaitaan nopeasti myös rakennuksien lämpövuodot tai teollisuusympäristössä erilaisten säiliöiden tai putkistojen eristyksien vuotokohdat. Sähkötöissä lämpökamera on oiva väline viallisten tai rikkoutumassa olevien kontaktorien kanssa. Myös huonosti tehdyt liitokset ja sähkökeskusten liitäntäterminaalien kiinnitykset havaitaan usein lämpökameraa käyttämällä. Flir ONE:n käyttämä MSX-teknologia näyttää normaalin kuvan päällä radimoetrisen lämpökuvan, joten kuvan yksityiskohdat ovat tarkkoja ja kuvasta näkee heti mistä kohteesta kuva on.

Tuotteita kategoriassa: 7