Vastussauvat

Teholtaan pienet ja keskikokoiset Effekt-vastussauvat (2–9 kW) on tehtaalla kytketty tähtikytkentään (elementtijännite 230 V). Tähtikytkentäiset sauvat ovat liitettävissä sekä kolmivaihe- että yksivaiheverkkoon.Yksivaihekytkennässä tehoa voidaan alentaa 1/3 portaissa. Suuritehoiset (12–20 kW) sauvat on kytketty kolmiokytkentään (elementtijännite 400 V). Kolmiokytkentäiset sauvat voidaan liittää vain kolmivaiheverkkoon. Haluttaessa teho voidaan alentaa kolmasosaan muuttamalla kytkentä tähtikytkennäksi. Varoitus! tähtikytkentäistä vastussauvaa ei saa kytkeä kolmioon, koska teho kasvaa kolminkertaiseksi ja johtaa sauvan tuhoutumiseen.

VARASTOINTI

Vastussauvat pitää pyrkiä varastoimaan kuivassa lämpimässä tilassa, koska kylmä ja kostea ympäristö voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa kosteuden kondensoitumista vastusputkien sisälle. Tästä voi seurata eristystilan huononeminen ja oikosulun vaara käyttöönotettaessa (lyhytaikaisessa varastoinnissa tällä ei kuitenkaan ole merkitystä).

Kotelot säätimineen toimitetaan liittimin ja lämmönkestävien kytkentäjohdoin varustettuna. Jokaisessa vastussauvassa on valmiina tuntoelinputki termostaattia, ylikuumenemissuojaa tai niiden yhdistelmää varten. Lämpöeristettyjen varaajien yhteydessä suositellaan käytettäväksi jatkoputkia, joilla vältetään kytkentäkotelon upottaminen lämpöeristeen sisään. Suuritehoisille vastussauvoille (12–20 kW) tarkoitetut kotelot ovat suurikokoisempia ja pituudeltaan 175 mm. Ne on myös varustettu järeämmin liittimin ja paksummin kytkentäjohtimin.

VARUSTELUVAIHTOEHDOT

Eri varusteluvaihtoehdot lisätään Effekt -vastussauvan hintaan. Kotelorakenne on 12 kW ja suurimmilla tehoilla liittimien ja läpivientiaukon osalta järeämpi (tunnus A), joten vaihtoehdot on hinnoiteltu erikseen (esim. K ja KA).

SUUNNITTELUVIHJEITÄ

Säädintä valittaessa on otettava huomioon käyttötarkoitus ja olosuhteet. Vastussauvan yhteydessä olevan termostaatin differenssin tulee olla verraten suuri, jotta se toimisi moitteettomasti aiheuttamatta kuormitusheilahteluja. Parhaiten nämä vaatimukset täyttää yhdistelmätermostaatti TY3 (ja TYK), joka sopiikin itsenäiseksi toimintayksiköksi kattiloihin ja pieniin varaajiin. Suurien varaajien lämpökapasiteetin hyödyntäminen taas edellyttää tarkempaa säätöä ja tähän tarkoitukseen soveltuukin parhaiten 1-nap. termostaatti T1 sijoitettuna säätötaskuun S. Euronormin mukainen (15)-merkintä asteikon alussa tarkoittaa sitä, että säätö toimii alkaen +14°C lämpötilasta, mutta ilmoitettu säätötarkkuus saavutetaan vasta varsinaisella toiminta-alueella +25…+85°C. Kierrettäessä nuppi alkuasentoonsa, termostaatti toimii sulanapidossa toimintalämpötilan ollessa +5°C. (100)-merkintä tarkoittaa vaihtoehtoista 100 asteen laukeamislämpötilaa, laukeamisen normaalisti tapahtuessa 110 asteen lämpötilassa. (100 asteinen malli erikoistilauksesta.)

Tuotteita kategoriassa: 4